Thuốc kháng sinh

Giấc mơ về thuốc kháng sinh tượng trưng cho một giải pháp cho một vấn đề đòi hỏi sự kiên trì hoặc cống hiến. Một cái gì đó bạn biết sẽ giúp bạn nếu nó được thực hiện thường xuyên. Bạn có thể có chủ nghĩa tiêu cực mà bạn đang cố gắng bảo vệ mình chống lại. Bạn có thể cố gắng ngăn sự cố vượt ngoài tầm kiểm soát.