Tín dụng cuối cùng

Giấc mơ về việc nhìn thấy phần tín dụng cuối cùng của một bộ phim tượng trưng cho nhận thức rằng một tình huống hoặc một loại trải nghiệm bạn đang gặp phải đã qua đi. Thay đổi là tùy thuộc vào bạn và bạn có thể cảm thấy rằng bạn không thể làm bất cứ điều gì với nó.