Chán ăn

Giấc mơ về chứng biếng ăn tượng trưng cho sự tự ti. Bạn có thể cảm thấy như bạn không xứng đáng với một cái gì đó. Bạn có thể gặp vấn đề với cảm giác tội lỗi, sự chấp nhận bản thân hoặc lòng tự trọng của mình. Bạn có thể cần học cách yêu bản thân hoặc buông bỏ quá khứ. Ngoài ra, giấc mơ có thể tượng trưng cho sự tìm kiếm sự hoàn hảo của bạn.