DNA

Giấc mơ về DNA tượng trưng cho bản thể cốt lõi của bạn. Mọi thứ về bạn tạo nên con người của bạn. Giấc mơ về sợi DNA trắng tượng trưng cho những thay đổi cơ bản đối với các lĩnh vực cốt lõi trong tính cách của bạn. Một tình huống đang khuyến khích kỷ luật hoặc loại bỏ hoàn toàn các đặc điểm tính cách tiêu cực. Giấc mơ về các sợi DNA cầu vồng tượng trưng cho sự hài hòa hoặc cân bằng của các lĩnh vực cốt lõi trong tính cách của bạn. Bạn có thể kiểm tra rất nhiều suy nghĩ và cảm xúc của chính người mơ hoặc có được những hiểu biết sâu sắc về bản thân. Ví dụ: Một người đàn ông mơ thấy một sợi DNA màu trắng. Trong cuộc sống thức dậy, anh ấy bắt đầu trại huấn luyện trong quân đội. DNA trắng phản ánh chương trình đào tạo thay đổi to lớn đối với anh ta khi anh ta phải loại bỏ những thói quen và niềm tin cũ.