Động cơ

Giấc mơ về một động cơ tượng trưng cho sức mạnh hoặc sự mạnh mẽ của các quyết định. Động cơ cũng có thể là đại diện của động lực hoặc hiệu quả của một tình huống. Một yếu tố trong một tình huống làm cho một cái gì đó hoạt động giữ được đà. Xem xét tình trạng của động cơ và mức độ hoạt động của động cơ. Nếu động cơ không khởi động, nó có thể phản ánh một trở ngại đang cản trở tiến trình và mục tiêu của bạn.