Đôi tai

Giấc mơ về đôi tai tượng trưng cho khả năng tiếp thu. Cởi mở hoặc dễ tiếp thu hướng dẫn hoặc ý tưởng mới. Giấc mơ về thì thầm vào tai tượng trưng cho việc chia sẻ thông tin hoặc hướng dẫn đặc quyền. Giấc mơ về một tai bị kéo có thể tượng trưng cho cảm giác buộc phải chấp nhận hướng dẫn hoặc ý tưởng mới. Ví dụ: Một người đàn ông từng mơ thấy một người có đôi tai thật to. Trong cuộc sống thực, họ đã trở nên quá bận tâm với những lời khuyên mà họ nhận được.