Cọ sơn

Giấc mơ về một cái cọ sơn cho những ngôi nhà tượng trưng cho một kế hoạch hành động cho sự thay đổi. Những gì bạn đang làm hoặc cách bạn đang suy nghĩ buộc phải thay đổi ý định hoặc cảm xúc. Nó cũng có thể là biểu hiện của sự tự tin khi biết bạn có thể thay đổi điều gì đó hoặc nhận thức của bạn về khả năng thay đổi. Giấc mơ về một chiếc cọ vẽ nghệ thuật tượng trưng cho nhận thức của bạn về việc bạn đang làm điều gì đó để được chú ý hoặc công nhận. Nó cũng có thể có nghĩa là bạn đang làm điều gì đó để tạo cho bản thân một thành tựu. Làm điều gì đó bạn biết người khác sẽ thấy.