Hoa tai

Giấc mơ về hoa tai tượng trưng cho một phẩm chất trong bản thân mà chúng ta muốn người khác ngưỡng mộ hoặc tôn trọng. Đó có thể là dấu hiệu cho thấy bạn hoặc ai đó khao khát sự chú ý hoặc muốn được công nhận. Thích nghe mọi người nói về bạn. Giấc mơ về việc tháo bông tai của bạn tượng trưng cho cảm giác không muốn được chú ý hoặc được chú ý vì một điều gì đó đặc biệt nữa. Không muốn bị nói đến nữa. Giấc mơ về bông tai pha lê tượng trưng cho một phẩm chất liêm khiết trong bản thân bạn mà bạn muốn người khác nhận thấy ở bạn. Giấc mơ về bông tai bạc tượng trưng cho cuộc sống hoặc sự may mắn liên tục cho phép bạn được chú ý vì điều gì đó mà bạn thích ở bản thân. Nó cũng có thể là đại diện cho mối bận tâm của bạn về việc tìm cách được chú ý hoặc công nhận.