Bữa tối

Giấc mơ về ăn uống bên trong tượng trưng cho những gì bạn đang nghĩ hoặc cảm thấy khi bạn đạt đến cuối giai đoạn hoặc giai đoạn cuối của một dự án.