Đạn dược

Giấc mơ về đạn dược tượng trưng cho tài sản hoặc nguồn lực cần thiết để đối mặt với vấn đề hoặc đạt được mục tiêu. Đạn dược có thể phản ánh sức mạnh tình cảm, năng lượng thể chất, đòn bẩy xã hội hoặc thậm chí nguồn lực tài chính. Đạn có thể tượng trưng cho thứ gì đó mang lại cho bạn sức mạnh hoặc năng lượng để tự vệ trước nghịch cảnh. Hết đạn trong giấc mơ có thể tượng trưng cho cảm giác tuyệt vọng, mất ý chí hoặc không thể tự vệ.