Cuộc gọi quấy rối

Giấc mơ về việc nhận được một cuộc gọi quây tượng trưng cho sự thất vọng vì không được coi trọng. Bạn có thể cảm thấy rằng ai đó đã làm bạn xấu hổ hoặc ngăn cản bạn. Giấc mơ về một cuộc gọi quây tượng trưng cho nỗ lực của bạn để làm xấu hổ ai đó trong cuộc sống. Bạn có thể đang tổ chức hoàn vốn hoặc lôi kéo người khác tham gia để làm xấu mặt ai đó. Lập kế hoạch với ai đó và chuẩn bị chúng.