Phụ cấp

Giấc mơ về nhận được một khoản trợ cấp tượng trưng cho cảm giác tự do với những ranh giới hoặc giới hạn. Một người hoặc tình huống có thể giúp bạn miễn là đáp ứng các quy tắc hoặc nghĩa vụ nhất định. Bạn có thể cảm thấy rằng bạn phải tuân theo mong muốn của người khác hoặc cư xử phù hợp để nhận được sự hỗ trợ hoặc cho phép.