…Giấc mơ về Las Vegas tượng trưng cho sự tương tác xã hội với những người khác tập trung vào việc chấp nhận rủi ro hoặc “đánh bạc” với các tình huống trong cuộc sống. Luôn luôn có ý thức ~mạo hiểm tất cả~ hoặc nắm bắt cơ hội lớn với bạn bè, gia đình hoặc những người bạn thường xuyên tiếp xúc. Về mặt tiêu cực, Las Vegas có thể là một dấu hiệu cho thấy bạn không còn quan tâm đến hậu quả đối với hành động của mình….

Xem ý nghĩa của St Gast

Xem ý nghĩa của Gasoline