Nhịp tim

Giấc mơ về việc nghe thấy nhịp tim có thể đại diện cho nhận thức về việc bạn đang sợ hãi hoặc bị đe dọa. Bạn có thể đang tránh đối đầu trực tiếp với một vấn đề hoặc đang chọn cách đối mặt với nỗi sợ hãi. Ngoài ra, nghe nhịp tim có thể phản ánh việc nhận biết cảm xúc. Thừa nhận bạn quan tâm hoặc yêu thương nhiều như thế nào. Nhịp tim cũng có thể tượng trưng cho bằng chứng về cuộc sống hoặc sự quan tâm. Sức sống của một mối quan hệ hoặc tình huống. Bản chất của một vấn đề.