Vòng con gà trống

Giấc mơ về một con gà trống tượng trưng cho một lĩnh vực trong cuộc sống của bạn, nơi bạn có quyền lực, hiệu quả hoặc có khả năng và đang làm mọi cách để giữ vững phong độ đó. Bạn có thể có một kỹ năng, thủ thuật hoặc thứ gì đó mang lại cho bạn đòn bẩy và đang khai thác hết tiềm năng của nó.