Con tắc kè

Giấc mơ về tắc kè hoa tượng trưng cho hành vi tập trung vào việc thích nghi hoặc linh hoạt. Nó cũng có thể thể hiện nhu cầu thay đổi ý định hoặc ý kiến ​​của bạn xung quanh những người khác để tiếp tục hòa nhập. Ngoài ra, một con tắc kè hoa có thể phản ánh mong muốn của bạn bị phớt lờ hoặc chuyển hướng sự chú ý không mong muốn.