Carjacked

Nằm mơ thấy mình bị cướp tượng trưng cho một sự thay đổi bắt buộc trong các quyết định hoặc hướng đi trong cuộc sống mà bạn đang hướng tới. Bạn có thể cảm thấy sợ hãi, các vấn đề hoặc những người khác đang cản trở khả năng tiến hành của bạn. Có điều gì đó đang ngăn cản bạn đưa ra những lựa chọn mà bạn đang thực hiện. Bạn có thể đã mất phương hướng trong cuộc sống hoặc những hoàn cảnh trong cuộc sống đã đưa bạn đến một con đường khác.