Phù dâu

Giấc mơ về phù dâu tượng trưng cho nhận thức về bản thân hoặc người khác một cách thụ động hoặc nhạy cảm, giúp người khác hoàn toàn ủng hộ lựa chọn của họ. Bạn hoặc ai đó đang hỗ trợ người khác bằng tất cả những gì họ cần để ~có tất cả~. Quan tâm, thông cảm hoặc chú ý đến từng chi tiết để hỗ trợ người khác vì tất cả đều là về họ. Nhạy cảm về cảm xúc của người khác trong một thời điểm đặc biệt. Một cử chỉ vị tha tuyệt vời hoặc đáng kinh ngạc để hỗ trợ người khác. Làm bất cứ điều gì bạn được yêu cầu để làm cho thành công của người khác cảm thấy dễ dàng. Về mặt tiêu cực, phù dâu có thể phản ánh cảm giác bị yêu cầu làm quá nhiều để hỗ trợ thành tích của người khác. Cảm giác ghen tị khi ai đó đang yêu cầu bạn quá nhiều hoặc được quan tâm quá nhiều. Nó cũng có thể là biểu hiện của cảm giác không được đánh giá cao đủ để thực hiện dễ dàng các mục tiêu hoặc thành tích của người khác. Ngoài ra, phù dâu có thể phản ánh tiêu cực cảm giác của bạn rằng ai đó quá quan tâm đến việc hỗ trợ bạn với một lựa chọn quan trọng.