Đầu Bobble

Giấc mơ về một mái đầu bồng bềnh tượng trưng cho một xu hướng đi theo những gì người khác nghĩ. Hoàn toàn đồng ý không có vấn đề gì. Về mặt tiêu cực, đó có thể là dấu hiệu cho thấy bạn cần bắt đầu suy nghĩ cho bản thân.