Người giữ vườn thú

Giấc mơ về một người trông coi sở thú tượng trưng cho bạn hoặc ai đó đang chăm sóc những người có hành động thô sơ hoặc chưa trưởng thành. Xử lý tình huống hỗn loạn hoặc khó hiểu. Đảm bảo rằng điều gì đó không vượt quá tầm kiểm soát.