Niên giám

Giấc mơ về kỷ yếu tượng trưng cho nỗi nhớ. Đây là ký ức của bạn và tập trung vào các mối quan hệ hoặc tình huống trong quá khứ. Bạn có thể đang nhìn nhận lại tình bạn hoặc những trải nghiệm mà bạn đã có khi còn trẻ. Một cuốn kỷ yếu cũng có thể là đại diện cho những nỗ lực của bạn để có được cái nhìn sâu sắc về cuộc sống của bạn bằng cách xem xét quá khứ của bạn. Nó cũng có thể đại diện cho sự hối tiếc của bạn, hoặc mong muốn thay đổi quá khứ.