Kính chắn gió

Giấc mơ về một kính chắn gió tượng trưng cho khả năng của bạn để nhìn thấy nơi bạn đang đi đến trong cuộc sống và đưa ra quyết định đúng đắn dựa trên nó. Nếu bạn nhìn thấy một chiếc kính chắn gió tối màu hoặc ngả màu, điều đó tượng trưng cho sự thiếu nhận thức về tình hình cuộc sống hiện tại của bạn và không thể hiểu đầy đủ hoặc nắm bắt được mức độ đầy đủ của những gì đang xảy ra xung quanh bạn.