Bồi bàn / Phục vụ bàn

Giấc mơ về một người phục vụ tượng trưng cho một khía cạnh trong tính cách của bạn phục vụ cho những nhu cầu của người khác. Bạn hoặc ai đó đang làm những gì người khác yêu cầu họ. Làm công việc cho người khác hoặc giúp đỡ khi được yêu cầu.