Nôn mửa

Giấc mơ về nôn mửa tượng trưng cho việc từ chối niềm tin, ý tưởng hoặc cảm xúc nhất định. Thường là dấu hiệu cho thấy một người đang từ bỏ lối suy nghĩ tiêu cực. Nôn mửa cũng có thể cho thấy mong muốn thay đổi cuộc sống của bạn theo một cách nào đó. Một tình huống hoặc mối quan hệ có thể khiến bạn lo lắng hoặc không còn hứng thú với bạn nữa.