Nhận định

Giấc mơ về việc nghe một bản án tượng trưng cho sự phán xét hoặc chỉ trích. Nó cũng có thể là một dấu hiệu cho thấy bạn đang quá phán xét hoặc chỉ trích bản thân. Ngoài ra, việc nghe phán quyết có thể phản ánh tình huống cuối cùng bạn phải đối mặt với sự thật hoặc hậu quả của hành động của mình.