Twitter

Nhìn thấy trang web Twitter.com trong giấc mơ, tượng trưng cho một trải nghiệm trong cuộc sống nơi người khác quan tâm đến những gì bạn đang nghĩ. Một biểu tượng cho khả năng lãnh đạo, trải nghiệm bản thân để trở nên thuyết phục hoặc với khả năng trực giác mang bạn đến những người cung cấp cho bạn những gì bạn muốn hoặc cần trong cuộc sống. Nếu bạn đang theo dõi ai đó trên twitter trong giấc mơ, thì điều đó có thể có nghĩa là bạn đang theo dõi người khác, quan tâm đến những gì họ nghĩ hoặc bạn cần học cách suy nghĩ cho bản thân nhiều hơn.