Chiếc cúp

Giấc mơ về một chiếc cúp tượng trưng cho sự công nhận là người giỏi nhất trong một thứ gì đó. Một lời nhắc nhở về ưu thế hoặc địa vị của bạn. Nó cũng có thể là đại diện của cảm giác rằng một cái gì đó bạn đạt được làm cho bạn tốt hơn những người khác. Công nhận cho công việc khó khăn của bạn.