Lật

Giấc mơ về một cái gì đó bị lật tượng trưng cho một lĩnh vực trong cuộc sống của bạn đã bị hư hỏng, hủy hoại hoặc bị hủy bỏ. Một cái gì đó không làm những gì bạn cảm thấy nó phải làm. Nó cũng có thể chỉ ra những thất vọng không mong đợi. Việc lật tẩy một cái gì đó cũng có thể là đại diện cho một người hoặc một thứ mà bạn đã đánh mất sự tôn trọng.