Tên trộm

Giấc mơ về một tên trộm tượng trưng cho một khía cạnh tính cách của bạn mà không kiếm được gì cho bản thân. Sử dụng người khác để dẫn trước. Ngoài ra, bạn có thể cảm thấy người khác đã lợi dụng bạn hoặc lấy ý tưởng của bạn.