Thiếu niên

Giấc mơ về một thiếu niên tượng trưng cho một khía cạnh của bản thân bạn đang đấu tranh cho sự độc lập và tự chủ. Biết sức mạnh là gì mà không cần có nó hoàn toàn. Không hoàn toàn trưởng thành trong một số lĩnh vực của cuộc sống của bạn. Về mặt tích cực, một thiếu niên có thể phản ánh tính cách cởi mở hoặc nổi loạn. Cởi mở với mọi thứ. Có can đảm để nắm bắt cơ hội. Về mặt tiêu cực, một thiếu niên tượng trưng cho sự ích kỷ, ghen tuông hoặc suy nghĩ ngây thơ làm mất đi khả năng phán đoán tốt. Không hoàn toàn hiểu những gì bạn đang chống lại. Ý tưởng nhỏ hoặc tương tác xã hội. Một khía cạnh của bản thân bạn vẫn cần phát triển để đạt được mục tiêu hoặc đạt được sự hoàn thành.