Nếm thử

Việc nếm thấy điều gì đó tồi tệ trong giấc mơ tượng trưng cho cảm giác khó chịu về một quyết định, tình huống hoặc mối quan hệ. Bạn có thể không thích cách một cái gì đó hoạt động hoặc đã thành công. Có điều gì đó trong cuộc sống của bạn không thú vị với bạn hoặc làm bạn thất vọng. Bạn có thể muốn xem xét lại các lựa chọn của mình. Đối với các vị cụ thể, tra cứu Vị chua, Ngọt, Mặn hoặc Cay.