Thuần hóa

Giấc mơ về việc thuần hóa một con vật tượng trưng cho sự tự chủ đối với những thôi thúc hoặc bản năng của bạn. Nó cũng có thể là đại diện cho nỗ lực của bạn để đào tạo người khác hoặc giữ họ trong tầm kiểm soát. Ví dụ: Một người phụ nữ mơ thấy mình nuôi một con sư tử. Trong cuộc sống thức dậy, cô ấy đã cố gắng làm mọi thứ có thể để giữ cho người bạn trai biết kiểm soát và khó đoán về cảm xúc của mình không đưa ra bất kỳ quyết định hấp tấp nào bằng cách thanh toán các hóa đơn của anh ấy và ở gần anh ấy.