Tàu điện ngầm

Giấc mơ về một chuyến tàu điện ngầm tượng trưng cho một hướng đi trong cuộc sống hoặc mục tiêu dài hạn có những khoảng nghỉ thường xuyên trên đường đi. Bạn có thể đang hướng tới điều gì đó hoặc chờ đợi điều gì đó mà bạn nhận thấy thường xuyên dừng lại hoặc thay đổi. Ngoài ra, một chuyến tàu điện ngầm có thể phản ánh những cơ hội ngắn hạn nảy sinh khi bạn hướng tới những mục tiêu dài hạn hơn.