Mắc kẹt

Giấc mơ về bị mắc cạn tượng trưng cho cảm giác bất lực mà bạn cảm thấy. Bạn có thể cảm thấy không an toàn hoặc không có nguồn lực để giải quyết vấn đề. Bạn có thể đang gặp một tình huống không quen thuộc. Bạn cũng có thể cảm thấy bị bỏ rơi hoặc cảm giác bị bỏ rơi. Có lẽ, bạn không thể tìm thấy một người bạn để giúp bạn. Ngoài ra, bị mắc kẹt có thể thể hiện cảm giác bị cô lập hoặc cô đơn của bạn. Bạn có thể hy vọng được giải cứu khỏi một vấn đề hoặc tình huống. Giấc mơ về việc bị mắc kẹt trong một khu phố lạ có thể phản ánh những tình huống thiếu rõ ràng mà bạn đã quen và khiến bạn không có lựa chọn rõ ràng nào để khôi phục trạng thái cân bằng cho cuộc sống của mình. Giấc mơ về việc bị mắc cạn trên một vùng nước đại diện cho sự tiêu cực hoặc sự không chắc chắn mà bạn cảm thấy bất lực để đối đầu.