Mẹ kế

Giấc mơ về mẹ kế tượng trưng cho những lựa chọn trực quan mà bạn không thể kiểm soát. May mắn mà không cảm thấy tốt. Những kế hoạch cho tương lai hoặc sự cẩn thận khiến bạn phiền lòng. Một tình huống khó chịu mà bạn đang gặp phải là ~chỉ để được an toàn.~ Người mẹ trong giấc mơ thường phản ánh trực giác về tương lai, cách chúng ta cảm thấy may mắn hoặc nhận thức của chúng ta về những điều trùng hợp trong cuộc sống của chúng ta. Mẹ kế chính là một dạng trực giác thay thế nằm ngoài khả năng kiểm soát của bạn. Bạn có thể cảm thấy ngột ngạt, bị bỏ rơi hoặc bị kìm hãm. Lời kêu gọi về sự an toàn mà bạn không tôn trọng. Cảm thấy áp lực khi phải cẩn thận. Một cách tiêu cực, mẹ kế có thể phản ánh một tình huống mà bạn không thể chịu đựng được. Đấu tranh để chấp nhận một sự thay đổi mà bạn không thích. Không thể làm điều gì đó theo cách bạn hy vọng. Ngoài ra, mẹ kế có thể phản ánh sự căng thẳng hoặc thất vọng với mẹ ruột của bạn.