Tàu không gian

Giấc mơ về một con tàu vũ trụ tượng trưng cho việc điều hướng vào lãnh thổ chưa biết. Lựa chọn hoặc chuẩn bị làm những việc bạn chưa từng làm trước đây. Trải nghiệm mới hoặc cuộc đấu tranh mới mà bạn không thể đoán trước được kết quả. Bạn có thể cảm thấy rằng một tình huống cuộc sống hơi kỳ lạ hoặc hỗn loạn. Bạn có thể cảm thấy như bạn đang ở ~bờ vực~.