Giếng trời

Giấc mơ về giếng trời tượng trưng cho sự giác ngộ hoặc sự sáng suốt giúp bạn luôn cảm thấy thoải mái. Luôn có câu trả lời mọi lúc. Hướng dẫn hoặc củng cố tích cực từ một nguồn cao hơn. Cảm thấy rằng một tình huống thật tuyệt vời vì bạn luôn chú ý đến mọi thứ hoặc nhận thức được những điều mà người khác không.