Xiềng xích

Giấc mơ về xiềng xích tượng trưng cho cảm giác bạn bị ràng buộc hoặc hạn chế về khả năng của mình. Bạn có thể cảm thấy điều gì đó trong cuộc sống của bạn đang kìm hãm. Xiềng xích cũng có thể là một dấu hiệu cho thấy bạn thực sự không hài lòng với những gì bạn đang làm trong cuộc sống. Bạn có thể cảm thấy bị ràng buộc với một vấn đề. Không thể sử dụng khả năng của bạn hoặc hành động bằng mọi cách.