Dây an toàn

Giấc mơ về dây an toàn tượng trưng cho sự đề phòng mà bạn đang thực hiện với các quyết định của mình. Cần có bảo hiểm trong trường hợp bạn mắc lỗi. Điều gì đó bạn làm hoặc tự nói với bản thân ~đề phòng~ khi bạn tiếp nhận những thử thách mới hoặc khám phá những điều mới.