Nhân viên bán hàng

Giấc mơ về một người bán hàng tượng trưng cho một khía cạnh trong tính cách của bạn đang cố gắng thuyết phục bạn hoặc bán cho bạn một ý tưởng. Bạn có thể đang đấu tranh để chấp nhận hoặc thỏa hiệp với một tình huống và cố gắng cân nhắc ưu và nhược điểm của nó. Bạn cũng có thể đang cố gắng thuyết phục người khác về điều gì đó.