Cuộc đua

Giấc mơ về một cuộc đua tượng trưng cho sự ganh đua hoặc cạnh tranh. Cố gắng vượt qua ai đó hoặc xem cách bạn đo lường. Ngoài ra, bạn có thể đang đấu tranh chống lại chính mình theo một cách nào đó khi bạn sắp đến thời hạn. Một dấu hiệu cho thấy bạn có những thói quen xấu tiếp tục cản trở.