R (Chữ cái)

Chữ R trong giấc mơ tượng trưng cho việc không hy sinh gì, nhịn nhục hoặc không quan tâm đến điều gì đó. Biểu tượng cho R dựa trên biểu tượng của chữ P tượng trưng cho sự hy sinh hoàn toàn, nhưng thay vào đó có một đường hỗ trợ nó đứng lên. Đường nhỏ giơ lên ​​của chữ P phản ánh một tình huống mang lại cho bạn sự tự tin để không bao giờ phải quan tâm đến việc hy sinh một mình. R là số 18 và trong số 18 tượng trưng cho sự tự do làm bất cứ điều gì bạn muốn.