Quicksilver (Mercury)

Giấc mơ về cát lún tượng trưng cho những thay đổi nhanh chóng, hoặc không thể đoán trước được. Suy nghĩ, cảm xúc, lựa chọn hoặc hoàn cảnh sống của bạn có thể bị thay đổi nhanh chóng hoặc không thể đoán trước. Luôn cảm thấy may mắn hơn. Ngoài ra, thủy ngân có thể phản ánh cảm giác bị nhiễm độc mà bạn muốn tránh hoàn toàn. Cố gắng hết sức cẩn thận để tránh một sai lầm gây ra hậu quả vĩnh viễn. Giấc mơ về việc uống phải thủy ngân có thể phản ánh cảm giác tội lỗi hoặc hối hận kéo dài mà bạn cảm thấy rất khó quên. Cảm giác không bao giờ có thể trở lại hoàn hảo hoặc ngây thơ nếu bạn chấp nhận hoặc trải qua với một sự lựa chọn. Cảm xúc tiêu cực khó rơi. Cảm thấy rằng cuộc sống sẽ không bao giờ như cũ nữa do một số yếu tố hư hỏng.