chim cun cút

Giấc mơ về chim cút tượng trưng cho ý thức cảnh giác cao độ. Đang lo lắng rất nhiều. Về mặt tích cực, nó có thể phản ánh bạn hoặc ai đó đang hết sức cẩn thận. Về mặt tiêu cực, nó có thể tượng trưng cho bạn hoặc người khác đang quá thận trọng hoặc cảm thấy nguy hiểm trong mọi việc. Giấc mơ về chim cút ăn tượng trưng cho việc buông bỏ những mối quan tâm. Bạn có thể trở nên thoải mái hơn một chút.