Đề nghị

Giấc mơ về một lời cầu hôn tượng trưng cho một quyết định hoặc cam kết vĩnh viễn đang được xem xét. Tiềm năng cho một sự thay đổi. Một người hoặc một tình huống có thể yêu cầu bạn cam kết nhiều hơn. Một cơ hội hoặc thay đổi mới đáng kể đang tự xuất hiện. Làm mọi thứ bạn có thể để đảm bảo một tình huống hoặc mối quan hệ cho tương lai. Ngoài ra, một lời cầu hôn có thể phản ánh cảm xúc của bạn về hôn nhân hoặc một mối quan hệ lâu dài. Nếu bạn đang được cầu hôn, phản ứng của bạn với lời cầu hôn có thể phản ánh cảm xúc của bạn về mối quan hệ.