Lợi nhuận

Giấc mơ về lợi nhuận đại diện cho việc hưởng lợi hoặc lợi dụng một tình huống. Về mặt tiêu cực, lợi nhuận trong giấc mơ có thể phản ánh bạn hoặc ai đó đang lợi dụng người khác. Hưởng lợi từ những thất bại hoặc bất hạnh của người khác. Nó cũng có thể là đại diện của việc sử dụng con người.