Gấu Bắc cực

Giấc mơ về một con gấu bắc cực tượng trưng cho một khía cạnh của bản thân bạn là bất chấp nghịch cảnh. Gấu Bắc Cực có thể phản ánh sự không sợ hãi hoặc không bao giờ chịu thua trước các vấn đề. Nó cũng có thể đại diện cho một người trong cuộc sống của bạn mà bạn luôn có thể phụ thuộc vào để làm điều đúng đắn. Một biểu tượng cho sự không thỏa hiệp với chủ nghĩa phủ định.