Cửa sau

Giấc mơ về việc đi ra ngoài cửa sau tượng trưng cho đối mặt với những vấn đề mà bạn không muốn nghĩ đến. Bạn có thể đang phải đối mặt với một tình huống tiêu cực mà khó có thể nhận thấy. Giấc mơ về cửa sau tượng trưng cho một kết luận cho một vấn đề hoặc tình huống tiêu cực. Cuối cùng bạn đã quyết định làm điều gì đó về một vấn đề. Nếu bạn nhìn thấy một tên tội phạm hoặc một người mà bạn có cảm giác tiêu cực về việc đi lại trong cửa hậu, điều đó có thể phản ánh sự sợ hãi hoặc xấu hổ đang trở thành nơi phổ biến đối với bạn. Giấc mơ về việc nghe thấy tiếng gõ cửa sau tượng trưng cho một kết luận cho một vấn đề hoặc tình huống tiêu cực mà bạn không muốn nghĩ đến. Một vấn đề có thể buộc bạn phải giải quyết.