Túi giấy

Giấc mơ về một cái túi giấy tượng trưng cho điều gì đó mà bạn không muốn để ý. Không muốn quan tâm đến kết quả hoặc kết quả của một lựa chọn bạn đã thực hiện. Nó cũng có thể là đại diện của một mong muốn theo ý mình. Về mặt tiêu cực, bạn có thể đã yêu cầu lời khuyên hoặc sự giúp đỡ và đang gặp khó khăn trong việc chấp nhận những gì được trao cho bạn. Ví dụ: Một người phụ nữ trẻ mơ được đưa cho một chiếc túi giấy nhàu nát. Khi tỉnh dậy, cô đi trị liệu cho một vấn đề mà cô gặp phải và cảm thấy thất vọng trước sự thật khó khăn mà nhà trị liệu đưa ra cho cô. Túi giấy nhàu nát phản ánh mức độ tùy ý của lời khuyên của nhà trị liệu và cảm giác thẳng thắn như thế nào.