Hành

Giấc mơ về hành tây tượng trưng cho những vấn đề mà bạn nhạy cảm, khiến bạn khó chịu hoặc bạn đã khóc. Bạn có thể đau buồn hoặc đau buồn về sự mất mát nào đó.